Czarna Droga 38-40

W dniu 27 kwietnia 2011 roku rozpoczęlismy budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym trzech dwulokalowych i jeden jednolokalowy w zabudowie szeregowej. Łącznie siedem lokali.

12 grudnia 2012 wydane zostało przez Starostę Poznańskiego pozwolenie na użytkowanie lokali.