Standard wykończenia

 1. Układ konstrukcyjny
  Konstrukcję budynków stanowią ściany nośne wykonane jako dwuwarstwowe, złożone z pustaków ceramicznych np. POROTHON gr. 24 cm, ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm, oparte na ławach żelbetowych poprzez ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M6 gr. 25cm, ocieplonych styropianem AQUA gr. 12 cm.
 2. Fundamenty i stopy
  Ławy oraz stopy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu
 3. Ściany
  Ściany zewnętrzne - fundamentowe z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej zabezpieczone przed przemarzaniem izolacją termiczną w postaci styropianu AQUA  gr. 12cm
  Ściany zewnętrzne warstwowe złożone z warstwy nośnej z pustaków ceramicznych np. POROTHON  gr. 24 cm ., ocieplonej styropianem EPS 70-044-042 gr. 15cm.
  Ściany wewnętrzne nośne – z pustaków ceramicznych np. POROTHON gr. 24cm.
  Ściany wewnętrzne – z bloczków YUTUNG o gr. 7,5 cm lub siporex 8 cm
 4. Schody  
  Schody żelbetowe monolityczne, lub prefabrykowane
 5. Strop
  Strop gęstożebrowy typu TERIVA o wysokości konstrukcyjnej 24-26 cm
 6. Dach
  Kratownica pokryta pełnym deskowaniem/płyta osb, papa, łaty kontrłaty,  obróbki blacharskie blacha powlekana,wyłaz dachowy wraz z stopniami kominiarskimi przy kominie. Dach nieocieplany.
 7. Kominy
  Kominy systemowe. Ponad dachem obrobione blachą powlekana w kolorze zbliżonym do dachówki, kominki wentylacyjne.
 8. Izolacje
  Izolacje termiczne
  Ściany fund. chronione przed przemarzaniem –AQUA gr. 12cm.
  Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian EPS 070-040 FASADA – 15cm.
  Izolacja termiczna podłogi na gruncie – styropian EPS 60-80/-038 DACH/PODŁOGA – 15cm.
  Izolacja termiczna podłogi na stropie – styropian EPS 60-80/-038 DACH/PODŁOGA - 5cm.
  Izolacja termiczna sufity piętra – wełna mineralna 25 cm
  Izolacje przeciwwodne
  Izolacja pionowa ścian fundamentowych wewnątrz  np. Abizol TIXO lub IZOBUD KL od wewnątrz Abizol R+P lub dysperbit, lub "Superflex 10", natomiast zewnątrz Botament 92 nakładany ręcznie 
  Izolacja pozioma ławy fundamentowej – 2 warstwy papy
  Izolację przeciw wilgociową folią w warstwach posadzkowych  pod warstwą izolacji termicznej.
  Wykończenie wnętrza
 9. Tynki i okładziny wewnętrzne
  Wykończenie ścian:
  – ściany murowane z gazobetonu lub ceramiczne tynkowane tynkiem gipsowym kat III
 10. Stolarka okienna i drzwiowa
  Stolarka okienna
  Z profili PCV, pięciokomorowe z wypełnieniem ze szkła o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,1W/m2k. pakiet trójszybowy
  Rolety okienne w kolorze stolarki okiennej wraz z silnikiem duże okna a małe sterowane ręcznie.   
  W każdym pomieszczeniu minimum 1 nawietrznik okienny
  Parapety wewnętrzne PCV
  Kolor okien z zewnątrz antracyt, środek kolor biały.
  Drzwi zewnętrzne kolor antracyt
 11. Sufity piętro
  Docieplenie wełną  gr 25 cm, na ruszcie, folia, GK pojedyncza, szpachlowanie łączeń.
 12. Elementy zewnętrzne
  Wykończenie ścian zewnętrznych
  Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym malowanym, uziarnienie 1,5-2,5 mm
  Poziome uskoki oraz zadaszenia wykończone obróbką blacharską.
  Cokół ścian zewnętrznych wykonać z tynku żywicznego.
  Zewnętrzne parapety okien z blachy powlekanej.
 13. Obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu
  Wszystkie obróbki blacharskie dachu z blachy  powlekanej gr. 0,5mm
  Należy zapewnić możliwość wejścia na dach – wyłaz dachowy
 14. Rynny i rury spustowe
  Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe  na terenie działki
 15. Tarasy
  1. Taras na piętrze bez wykończenia okładziną, balustrady na słupach wypełnione szkłem.
  2. Tarasy parter zgodnie z pzt, opaska wokół budynku z poz-bruku  

ZASILANIE BUDYNKU
Budynki mieszkalne będzie zasilany wewnętrzną linią zasilającą, z projektowanego złącza kablowo – pomiarowego. Od w/w złącza do projektowanej do tablicy rozdzielczej przy drzwiach zewnętrznych WLZ wykonać kablem YkY 5 x 6mm2 p/t.
Jako tablicę rozdzielczą „TM” zastosowano typową tablicę wnękową lun natynkową.
Tablicę wyposażyć w wyłącznik główny np. typu FR 531, wyłączniki różnicowo - prądowe, automatyczne wyłączniki modułowe typu S oraz listwy „N” i „PE”.

Instalacja RTV
Wypusty RTV przewidziano w salonie oraz sypialni, wykonane przy użyciu puszek f60 p/t., światłowód
Instalacja siŁowa
Przewidziana jako zasilanie płyt grzewczych w kuchniach jako zasilanie 5 fazowe.

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
W budynku należy wykonać instalację wyrównawczą przy użyciu przewodu LY 6mm2 p/t. Przewód ten należy wyprowadzić z tablicy „TM” z listwy „PE” i połączyć piece c.o., oraz elementy w kuchni i łazience – określonych zgodnie z przepisami odrębnymi.

WENTYLACJA
W łazienkach przewidziano wypusty do zasilania wentylatorów kanałowych, zasilanie z obwodów oświetleniowych.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana docelowo przy pomocy pieca na paliwo gazowe, dwufunkcyjnego,
Wszystkie podejścia do baterii i zaworów czerpalnych należy wykonać pod tynkiem używając przy tym kształtek zgrzewanych lub zaciskowych.
Uzbrojenie instalacji wodociągowej stanowić będą kulowe zawory odcinające, natomiast ostateczny rodzaj armatury czerpalnej może być uzgodniony z Inwestorem na etapie montażu.
Dla pielęgnacji zieleni przewidziano zainstalowanie 1 zaworu  ze złączką do węża f15mm zabudowanych na ścianach budynku (taras ) a licznik pomiarowy obok licznika głównego.
Woda ogrodowa ma osobnym podliczniku

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PCV o złączach kielichowych z uszczelkami gumowymi.

OGRODZENIE
Osiedle zamknięte brama od ul. Pasieki oraz od ul. Wrzosowej, - doprowadzone zasilanie do automatyki, deweloper nie montuje automatyki- brak licznika administracyjnego. Budynki ogrodzone, do każdego ogrodu furtka.
 
 
 
Odprowadzenie wody deszczowej
Odprowadzenie wody opadowej z dachów na terenie działki.
 
Wizualizacja ma charakter poglądowy !
 
Dopuszczamy zmiany nieistotne, potwierdzone wpisem kierownika w dzienniku budowy i za zgoda projektanta z zastrzeżeniem, iż nie mogą one pociągać za sobą umniejszenia powierzchni użytkowej lokali względem projektowanej. w odniesieniu do zastosowanych materiałów, urządzeń i środków prosimy o kopie wymaganych certyfikatów jakości lub ich klasy.